Välkommen till Lövstalöts förskola!

Lövstalöts förskola ligger i Lövstalöt, ett villasamhälle drygt en mil norr om Uppsala. Förskolan ligger nära naturen som vi ofta nyttjar i vår verksamhet.

Vi har två avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år, en avdelning med 3-4 år och en avdelning med 4-5-år.

Våra lärmiljöer, inom- såväl utomhus, ger möjlighet till lek, utforskande och lärande. Vi använder oss även av våra närliggande omgivningar i verksamheten.

Funderar du på att söka plats på förskolan?
Kom gärna och gör ett studiebesök!
Ta kontakt med vår visningsansvarig Linda Torell på telefon: 018-727 79 28

Hos oss möter du och ditt barn välutbildade förskollärare,barnskötare och annan pedagogiskt utbildade pedagoger med lång erfarenhet och stor samlad kompetens.

Ta gärna kontakt med oss ifall ni har frågor!
Välkommen till oss!

Hitta hit

7 mars 2018