Rektor
Mari Wennberg

Öppettider

06:30-17:30

Sjukanmälan före 06:30

Myran för sms: 0725-995135
Ekorren för sms: 0725-995136
Haren för sms: 0725-995137
Björnen för sms: 0725-995138

Avdelningar

Myran 018-727 79 28
Ekorren 018-727 79 29
Haren 018-727 79 27
Björnen 018-727 79 31

Köket 018-727 79 26