Verksamhet och pedagogik

Lövstalöts förskola – en nyfiken mötesplats för lärande

Vår verksamhetsidé

Med demokratiuppdraget som utgångspunkt gör vi skillnad.

Genom inflytande och delaktighet skapar barnen samhället, tillsammans med pedagoger och vårdnadshavare.

Vi erkänner varandra och har tilltro till allas förmågor.