Kontakt

Rektor
Mari Wennberg

Avdelningar

Stjärnan 018-727 79 28
Månen 018-727 79 27
Solen 018-727 79 31

Köket 018-727 79 26

Uppdaterad: