Kontakt

Avdelningar

Myran 018-727 79 28
Ekorren 018-727 79 29
Haren 018-727 79 27
Björnen 018-727 79 31

Köket 018-727 79 26

Förskolechef

Elisabeth Ståhl

Biträdande förskolechef

Mari Wennberg

Pedagogisk utvecklare

Mimmi Örberg

Pedagogisk utvecklare

Jenni Nilsson

Förskollärare

Anette Hermansson

Förskollärare

Lina Varhos

Barnskötare

Marianne Olsson

Barnskötare

Susanne Andersson

Förskollärare

Elisabeth Lundin

Förskollärare

Johan Ringkvist

Barnskötare

Mattias Eklund

Förskollärare

Marta Carlsson

Barnskötare

Gabriella Hall

Barnskötare

Amanda Palm

Barnskötare

Katarina Andersson

Förskollärare

Sofie Norgren

Barnskötare

Johanna Edström

Barnskötare

Victor Bromander

Förskollärare

Evica Vallaste

Barnskötare

Helen Karlsson

Förskollärare

Ann-Kristin Svedare

Barnskötare

Radifeh Hamidi

Barnskötare

Emma Lindgren

Barnskötare

Veronica Tydén

Förskollärare

Sandra Grettve

Förskollärare

Emma Ericsson

Barnskötare

Linda Hall

Barnskötare/Lokalvårdare

Liz Franzén

Förskollärare

(Föräldraledig)
Susanne Lind

Barnskötare

(Föräldraledig)
Sara Österberg

Barnskötare

(Föräldraledig)
Veronika Androos
Uppdaterad: