Kontakt

Rektor
Mari Wennberg

Avdelningar

Myran 018-727 79 28
Ekorren 018-727 79 29
Haren 018-727 79 27
Björnen 018-727 79 31

Köket 018-727 79 26

Förskollärare

Lina Varhos

Barnskötare

Susanne Andersson

Förskollärare

Elisabeth Lundin

Förskollärare

Johan Ringkvist

Barnskötare

Mattias Eklund

Barnskötare

Victor Bromander

Barnskötare

Gabriella Hall

Förskollärare

Sofie Norgren

Barnskötare

Radifeh Hamidi

Förskollärare

Johan Barke

Barnskötare

Jaqueline Österberg

Maryam Mohajeri

Barnskötare

Rebekka Sjögren

Barnskötare

Barnskötare

Marianne Olsson

Barnskötare

Katarina Andersson

Förskollärare

Evica Vallaste

Barnskötare

Linda Hall

Barnskötare

Luula Bahta

Jenny Jansson

Förskollärare

Barnskötare

Amanda Palm

Barnskötare

Helen Karlsson

Barnskötare

Veronica Tydén

Barnskötare

Veronika Androos

Förskollärare

Anna Nordling

Förskollärare

Sara Kravik Carlsson

Barnskötare/Lokalvårdare

Liz Franzén

Förskollärare

(Föräldraledig)
Sandra Grettve

Förskollärare

(Föräldraledig)
Marta Carlsson

Barnskötare

(Föräldraledig)
Sara Österberg
Uppdaterad: