Kontakt

Rektor
Mari Wennberg

Avdelningar

Myran 018-727 79 28
Ekorren 018-727 79 29
Haren 018-727 79 27
Björnen 018-727 79 31

Köket 018-727 79 26

Förskollärare

Lina Varhos

Barnskötare

Marianne Olsson

Barnskötare

Susanne Andersson

Förskollärare

Elisabeth Lundin

Förskollärare

Johan Ringkvist

Barnskötare

Mattias Eklund

Barnskötare

Gabriella Hall

Barnskötare

Amanda Palm

Barnskötare

Katarina Andersson

Förskollärare

Sofie Norgren

Barnskötare

Johanna Edström

Barnskötare

Victor Bromander

Förskollärare

Evica Vallaste

Barnskötare

Helen Karlsson

Barnskötare

Radifeh Hamidi

Barnskötare

Emma Lindgren

Förskollärare

Johan Barke

Barnskötare

Veronica Tydén

Förskollärare

Sandra Grettve

Barnskötare

Linda Hall

Barnskötare

Veronika Androos

Förskollärare

Camila Pascual

Barnskötare/Lokalvårdare

Liz Franzén

Förskollärare

(Föräldraledig)
Marta Carlsson

Barnskötare

(Föräldraledig)
Sara Österberg
Uppdaterad: