Sektioner

På Lövstalöts förskola finns det 4 stycken sektioner, Myran, Ekorren, Haren och Björnen


Myran: 018- 727 79 28

Ekorren: 018-727 79 29

Haren: 018-727 79 27

Björnen: 018-727 79 31

Kök: 018-727 79 26

 

Uppdaterad: