Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Mimmi Östergren och nås på telefonnummer 018-727 79 26

28 december 2015