Avdelningar

På Lövstalöts förskola finns det 4 stycken sektioner. På Myran och Ekorren går barn i åldern 1-3 år.
På Haren går barn i åldern 3-4 år. På Björnen går barn i åldern 4-5 år.


Myran: 018- 727 79 28

Ekorren: 018-727 79 29

Haren: 018-727 79 27

Björnen: 018-727 79 31

Kök: 018-727 79 26

 

13 januari 2016