Hållbar utveckling

På vår förskola arbetar vi mycket med hållbar utveckling!        

Hälsa & Livsstil:

Vi förmedlar en positiv inställning till utevistelse. Vi uppmuntrar till rörelse i det fria. Vi vuxna är engagerade i barnens lekar. Vi har roligt tillsammans.

Jämställdhet:

Vi skapar lika möjligheter för alla barn oavsett kön och kultur.

Natur &Naturvetenskap:

Vi arbetar med allemansrätten på barnens nivå. Vi utforskar vår närmiljö och är rädda om allt levande.

Miljö:

Vi arbetar med att sortera , kompostera, återvinna. Att hushålla med våra resurser och vara rädda om varandra och våra saker.

Normer & Värden:

Vi lär barnen respektera varandra, lösa konflikter och ta hänsyn. Allas lika värde!.

Delaktighet & Inflytande:

Vi lyssnar på barnen och uppmuntrar till egna initiativ.

Uppdaterad: